12/2/10

Solució a l'Enigma Sabàtic: Abdó Terrades i el seu tempsEfectivament, era  Abdó Terradas i les respostes, més o menys completes, han estat correctes, llevat de la de Gregor que aquesta vegada estava enfeinat i no ha pogut googlejar prou. El seu amic inventor, el del títol, era Narcís Monturiol, que va compartir molts ideals amb Terradas i que hi va divergir en alguns aspectes, ja que Monturiol era, com diríem avui, més pàcifista i menys partidari de la lluita armada.

Com que en el cas de les fotografies és on hi ha hagut alguns dubtes, passo a explicar-les:

1.- Retaule de Sant Abdó i Sant Senén, una preciosa obra d'art  de Jaume Huguet que es troba a l'església de Sant Pere, de Terrassa. Feia referència al nom del protagonista.

2.-Imatge de la Catedral de Sigüenza, ciutat on fou desterrat Terradas el 1844.

3.-Capità López Varela. Va ser un dels militars sublevats a Barcelona en esclatar la guerra civil i va ser afusellat al Castell de Montjuïc ben aviat. Es va donar el seu nom a l'Avinguda Icària durant el franquisme. D'aquí venia la relació, ja que Icària és el nom de la utopia cabetiana que  va influir en personatges com Terradas i Monturiol.

4.-Bust de Josep Anselm Clavé qui possiblement va musicar la lletra de Terradas per a l'himne La Campana i que li va dedicar, el 1868, l'obra coral La Revolució.

5.- Imatge de Medina Sidonia, a Andalusia, (Cadis) on va morir Terradas el 1856, novament desterrat.

6.- ZP, evidentment. Resulta que el capità general que va destituir l'ajuntament de Figueres el 1855, del qual era alcalde Terradas, es deia Zapatero.

Sobre la presència gegantina de Terradas a Figueres, on va néixer, hi ha una parella de gegants que ja van ser batejats fa alguns anys com a Janet i Justa, els protagonistes de El Rei Micomicó, obra de teatre on es fa una paròdia de la monarquia, escrita per Terradas el 1828. El 2001 es va fer un altre gegant que representa el mateix Terradas, i que resta sempre exposat a l'entrada del Casino Menestral.

Abdó Terradas és un personatge molt interessant i encara poc conegut. TV3 li va dedicar fa algun  temps un dels espais de les Històries de Catalunya, que es pot recuperar per internet.

Terradas, republicà federal, contrari a la regència d'Espartero, va tenir una vida curta i moguda, amb exilis i desterraments constants i amb implicacions en fets revolucionaris a Espanya i França. En aquella època sorgien moltes utopies, com la de Cabet. Cabet va intentar realitzar-la, creant la comunitat Nova Icària a Texas, que va passar per moltes vicisituds, provocant alguns suïcidis com ara el de Joan Rovira, català amic de Monturiol, que es va enfrontar a Cabet. El mateix Cabet va acabar per posar fi a la seva vida, desenganyat de com havia anat tot. Malgrat aquests aspectes, habituals quan s'intenta realitzar de forma ingènua una utopia, moltes d'aquelles idees han propiciat grans canvis socials al llarg del temps.

Terradas, a més del Rei Micomicó, va escriure una novel·la en castellà, sobre els fets de 1828, a Barcelona, que es pot llegir en línea aquí i a la qual pertany la primera línia del post que vaig penjar. Sense ser res de l'altre món literàriament parlant, ja que els objectius de Terradas eren de servei a la revolta, ofereix unes interessants imatges de la Barcelona de l'època. També va escriure la lletra del famós himne La Campana, tota una proclama revolucionària:

La campana

"Ja la campana sona, lo canó ja retrona...
¡Anem, anem republicans, anem! ¡A la victòria anem!

"Ja es arribat lo dia
Que l'poble tant volia:
Fugiu, tirans, lo poble vol ser rey...
Ja la campana...

"La bandera adorada
Que jau allí empolvada,
Correm, germans, a l'aire enarbolem!
Ja la campana...

"Mireula que és galana
l'ensenya ciutadana,
Que llibertat nos promet, si la alsem.
Ja la campana...

"Lo garrot, la escopeta,
La fals y la forqueta,
¡Oh catalans! ¡ab valor empuyen!
Ja la campana...

"La cort i la noblesa,
L'orgull de la riquesa
Caigan de un cop fins al nostre nivell.
Ja la campana...

La milicia i lo clero
No tingan més que un fuero:
Lo poble sols de un y altre es lo rey.
Ja la campana...

"Los públichs funcionaris
No tingan amos varis:
Depengan tots del popular Congrés
Ja la Campana...

"Los ganduls que s'mantenen
Del poble, y luego s'venen,
Morin cremats, sino pau no tindrem.
Ja la campana...

"Y los que tras ells vingan,
Bo será que entès tingan
Que són criats, no senyors de la grey.
Ja la campana...

"Un sol pago directe,
Y un sol ram que l'colecte:
Tothom de allí será pagat com deu.
Ja la campana...

Que pagui qui té renda,
O bé alguna prebenda;
Lo qui no té, tampoch deu pagar res.
Ja la campana...

"Lo delme, la gabella,
Lo dret de la portella,
No, jornalers, may més no pagarem.
Ja la campana...DEMÀ, UN NOU ENIGMA SABÀTIC!!!!


I AVUI UNA NOVA TERTÚLIA D'HISTÒRIA!!!!