7/7/18

MIQUEL MAI, UN HUMANISTA CATALÀ A LA CORT DEL REI CARLES

Resultat d'imatges de Miquel Mai

El personatge era, efectivament, Miquel Mai.

Vaig saber fa poc de la seva interessant existència gràcies a una visita comentada al MNAC.

La seva figura, tot i que era relativament coneguda, s'ha redescobert darrerament gràcies al treball de Joan Bellsolell.

La meva opinió és que la política oportunista ha amagat o infravalorat el pes de personatges catalans integrats en l'entorn de la cort hispànica en l'època del Renaixement i el Barroc. 

Crec que les coses estan canviant, també en el camp de l'art, gràcies a joves i desacomplexats historiadors actuals.

Per saber més coses i ampliar coneixements:

https://www.academia.edu/982874/Not%C3%ADcies_sobre_Miquel_Mai_el_seu_retrat_i_la_decoraci%C3%B3_art%C3%ADstica_del_seu_casal_barcelon%C3%AD


https://www.academia.edu/982873/Miguel_Mai_y_Antonio_Sebastiano_Minturno_en_la_corte_de_Carlos_V


http://www2.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/20590/language/ca-ES/Default.aspx

http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/miquel-mai/niccolo-tribolo/009943-000