25/6/10

SOLUCIÓ A L'ENIGMA SABÀTIC 28: Problemes educatius de tots els temps
Es nota que fa calor, només ha respost en Toni, molt bé per cert. Copio les seves perfectes respostes.


Personatge 1
Personatge: Marc Fabi Quintilià (35-95) i el seu amic Plini el vell
Època: anys 35 al 95 dC
Relació amb imatge: Catedral de Calahorra (en l’època romana Calagurris)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quintilià

Personatge 2
Personatge: Marc Valeri Marcial
Època: any 40 al 104 dC
Relació amb imatge: Cartell de la òpera “La Dolores” de Calatayud, abans Bilbilis

http://ca.wikipedia.org/wiki/Marc_Valeri_Marcial

Personatge 3
Personatge: Miguel de Cervantes Saavedra
Època: Segle d’or espanyol
Relació amb imatge: Batalla de Lepant on va ser ferit en el braç esquerre


Personatge 4
Personatge: Francisco de Quevedo
Època: Segle d’or espanyol
Relació amb imatge: Torre de Juan Abad casatercia on es va retirar

http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Juan_Abad