8/1/10

Un record per a Pere Anguera
Em faig ressò de la mort de l'historiador Pere Anguera, que en Pau Vinyes ja ens va comunicar per email fa uns dies, fent referència a la nota publicada per vilaweb. Sovint els personatges que viuen i treballen fora de Barcelona no aconsegueixen tot el ressò merescut, encara que Anguera era un historiador de gran prestigi. Anguera era encara, també,  una persona jove, 56 anys, que, avui, representen la plenitud de la maduresa, però així és la vida, malauradament.


Copio una part de la informació sobre la seva obra que ha sortit a la premsa aquests dies, concretament el text referenciat és de El Punt:

Autor d'una extensa obra, Anguera es va especialitzar en el segle XIX català i, en particular, en els estudis sobre el carlisme i els orígens del catalanisme, Pere Anguera és autor de centenars de títols, entre els quals hi ha: La burgesia reformista. Reus en els fets de 1868 (1980), Comportament ideològic i actituds polítiques al Baix Camp, 1808-1868 (1983), A bodes em convides. Estudis d'història social (1987), Menjacapellans, conservadors i revolucionaris (1991), Déu, rei i fam. El primer carlisme a Catalunya (1995), El català al segle XIX. De llengua del poble a llengua nacional (1997), Del Reus contemporani: fragments d'història (1998), El carlisme a Catalunya, 1827-1936 (1999), i El general Prim: biografia d'un conspirador (2003). També ha dirigit el volum 7è de l'obra Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, titulat La consolidació del món burgès, 1860-1900 i ha col·laborat en diverses obres col·lectives...


Com que tenim programades algunes tertúlies a l'entorn del carlisme en els textos d'Anguera podrem completar la nostra informació. Descansi en pau.