13/6/08

Invitació: Temple Romà de Vic

En Gregor em fa arribar el següent email, convidant-nos a aquesta exposició:
La Patricia Melgar que és una companya del CREA-UB, em fa arribar la següent informació. El proper dissabte, dia 14 de juny, a les 12 del migdia, s’inaugura l'exposició commemorativa del 125è aniversari de la descoberta del Temple Romà de Vic. L'exposició restarà oberta fins el dia 20 de juliol