14/7/12

IGNASI GIRONA, patriarca d'una saga d'emprenedors (el personatge ocult, 27)

Efectivament, el personatge era Ignasi de Girona i Targa. La primera fotografia era la del geòleg Joaquim Folch i Girona, descendent seu. 


La imatge del poble pertanyia a Tàrrega i l'escut a la Selva del Camp, poble del seu pare.

La primera dama era Rita Agrafel, segona esposa i cunyada del nostre home.

L'altra imatge pertanyia al Canal d'Urgell.

El primer fill retratat era Ignasi Girona i Agrafel i la bella dama Amèlia de Vilanova.

Després es podia veure a Manuel Girona i Agrafel, a Maria Girona i de Vilanova i a Jaume Girona i Agrafel.

L'edifici de la fotografia, actual Museu de Cera de Barcelona, havia estat la seu de la Companyia de Credit fundada per la família.

L'actual Registre Civil, al carrer Ample, també havia estat negoci familiar. 

L'edifici de Madrid, dit de les 7 xemeneies, també havia estat seu d'un banc fundat per la família.

Podeu trobar molta informació sobre aquest personatge i la seva notable descendència a la xarxa. Els seus ideals van ser l'esforç, el treball, l'auseritat, la creació de riquesa. Un repàs per la seva vida i per la de molts dels seus descendents poT esberlar molts tòpics sobre la burgesia, els seus orígens i els seus suposats i generalitzats vicis.


Les fotografies de l'edifici de la Ronda de Sant Pere on encara es poden llegir lemes als quals era molt aficionada la família les he manllevat del blog TOT PASSEJANT.