25/5/12

ROSALBA CARRIERA, pintora (personatge ocult, 20)


Efectivament, era la gran ROSALBA CARRIERA.

Va néixer a Venècia, d'on era la imatge. Les puntaires feien referència als seus inicis com a dibuixant de patrons per a puntes. La caixeta era de rapé. La imatge de París tenia relació amb una exitosa estada de la pintora en aquella ciutat.


L'admirador era Antoni Maria Zanetti. Els dos edificis, la Galeria de Pintures dels Mestres Antics i el Palau Ducal de Mòdena. L'altre palau amb pintures de Carriera era Ca'Rezzonico i el pintor-pintat, Watteau.