24/6/11

SOLUCIÓ A L'ENIGMA SABÀTIC 73: Escultures, beats i cultureta

Per enllestir copio directament les respostes del Toni:Imatges: Bust de Filomena, obra del seu germà Feliu Ferrer, també escultor. La del pont l'he manllevat d'aquest blog ballarí.


a) A qui està dedicat el monument?
Els despullats, Tarragona - Monument als herois de 1811
b) Qui va ser el seu autor i on va néixer?
Julio Antonio nom amb el qual sempre s'ha conegut Antonio Rodríguez Hernández,

Tema 2- El seu famós mestre, amb taller barceloní

Qui va ser aquest gran escultor?
Feliu Ferrer i Galzeran
A qui està dedicat aquest monument, que no es troba gaire lluny de l'anterior?
Monument a Roger de Llúria a Tarragona
Tema 3- La filla santa de l'escultor famós i un mossèn emprenedor i internacional
e) Qui va ser aquesta venerable dama?
Filomena Ferrer i Galzeran
f) Quin nom rep aquest edifici?
Convent de les Mínimes
g) Qui va ser el famós i retòric inaugurador?
Manuel Domingo Sol

Tema 5- Una institució del present amb nom d'un personatge del passat
h) Quin és el nom d'aquest edifici?
Mas de la Coixa
i) Quina institució hi té la seu?
Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana.