19/1/10

CICLE DE CINEMA HISTÒRIC
IV CICLE DE CINEMA HISTÒRIC


Imperialismes i descolonitzacions és un cicle de deu sessions sobre deu films històrics de reconegut prestigi, que cerquen introduir la reflexió i el debat sobre el tractament en el cinema de les relacions entre cultures presidides pels imperialismes, les colonitzacions o les resistències i les descolonitzacions. Com ja és habitual en les anteriors edicions dels Cicles de Cinema Històric s’ha cercat un recorregut transversal entre les diferents èpoques: l’Antiguitat Clàssica, les edats Mitjana, Moderna i Contemporània i el Món Actual; també s’ha cercat una distribució geogràfica universal, que inclou la Mediterrània, Europa Oriental, Amèrica del Sud, Xina, Índia, Àfrica equatorial, Magrib i Àsia Central. El curs és un repàs de la història del mateix cinema, amb films produïts al llarg de sis dècades, entre 1938 i 1998, en països i circumstàncies diferents. La introducció històrica i el debat sobre els films comptarà amb reconeguts especialistes vinculats a la Universitat de Barcelona.
Les sessions del curs s’articulen en tres parts: a) presentació del film; b) projecció (en els casos de durada superior als 120 minuts s’intercalarà un descans d’uns 15 minuts); c) breu comentari del període històric tractat i del seu reflex en el film i d) fòrum. La finalitat és fomentar un complement universitari destinat a la divulgació, la recerca històrica i la participació.
Els alumnes de l’ensenyament d’Història de la Universitat de Barcelona podran obtenir el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció si justifiquen assistència a les sessions. Opcionalment podran obtenir un total de 3 crèdits de lliure elecció si, a més de justificar l’assistència, realitzen amb profit un treball individual sobre les aplicacions didàctiques d’un dels films del curs. El treball s’haurà de lliurar a l’organitzador entre els dies 5 i 26 de maig, i tindrà una extensió mínima de 9.000 caràcters i màxima de 12.000. Els alumnes de la Universitat de Barcelona d’altres ensenyaments diferents d’Història podran obtenir 2 crèdits de lliure elecció si justifiquen assistència a les sessions. Si no s’opta pel reconeixement de crèdits però es justifica l’assistència es lliurarà un diploma acreditatiu del curs.
Els certificats es podran recollir del 16 al 30 de juny de 2010 a Secretaria del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.