20/5/08

XI CONGRÉS D'HISTÒRIA DE BARCELONA

Reprodueixo la circular enviada per Ramon Grau sobre el proper Congrés d'Història de Barcelona, per si pot ser d'interès general.
XI Congrés d’Història de Barcelona
Desembre 2009
La ciutat en xarxa

primera circular

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona convoca l’onzena edició del Congrés d’Història de Barcelona, que, d’acord amb la periodicitat biennal acostumada, és previst de celebrar durant la primera setmana de desembre de 2009.

Volem recordar que, en aquell moment, farà un quart de segle de l’aparició del volum d’Actes del primer encontre de la sèrie, que se celebrà sota el rètol de “Congrés d’història del Pla de Barcelona”.

Una part de les activitats de l’XIè Congrés girarà al voltant de l’aportació científica i erudita acumulada per les deu edicions passades (1982-2007). Amb ajut de destacats especialistes, mirarem de fer-ne balanç des del punt de vista de la millora del coneixement de la història de la ciutat, a més de posar les noves tecnologies de la informació al servei de la divulgació dels materials publicats fins ara pel mètode tradicional.

I és també amb esperit celebratiu que proposem considerar altre cop el conjunt de la història de Barcelona, des dels seus orígens en l’Antiguitat romana fins als nostres dies, i novament amb l’èmfasi en les relacions de la ciutat amb el seu entorn. Ho fem, tanmateix, amb la intenció de trobar un contrapunt i un complement als enfocaments de fa un quart de segle.

El món ha canviat vertiginosament en aquests darrers temps i, com sempre, la historiografia se n’ha de fer ressò. Si el 1982, en un temps de lluita per la consolidació de la dimensió metropolitana de Barcelona i d’arrencada de l’autonomia de Catalunya, podia semblar prioritari reflexionar i parlar de compartiments i àrees d’influència, ara s’ha fet palès que el fenomen territorial més decisiu i, potser, més definitori, no són els límits sinó els vincles; no és tant la capacitat de controlar un espai concret com la d’actuar significativament en una xarxa de contorns indefinits i d’abast global, en matèria de cultura, d’economia i de política.

Aquesta dimensió de la vida de la societat urbana, que ara cal tenir present en tots els projectes i en tots els moviments estratègics, no és, però, un fenomen nou, sinó, ben al contrari, un fet inseparable de la mateixa natura del fet urbà i, més concretament, de la història de Barcelona. És per això que aquesta indagació retrospectiva d’interès contemporani pot convertir-se legítimament en objectiu dels historiadors.

Per tal de recollir aportacions i reflexions sobre les diverses facetes lligades a l’existència i dinàmica de xarxes formals i informals que marquen la vida ordinària i permeten la creativitat de la societat barcelonina, el Congrés s’organitza en dos àmbits temàtics principals:

a) Barcelona i les xarxes del poder
b) Barcelona i els camins de la innovació

Des del moment de la publicació d’aquesta circular i fins al dia 15 de juny de 2009, seran admeses propostes de comunicació relacionades significativament amb la temàtica enunciada. La seva inclusió o no en el programa del Congrés serà traslladada als proponents un cop examinades pel Comitè Organitzador. El termini de lliurament de resums (màxim 2.100 caràcters) és el dia 30 de juny de 2009. Els resums seran publicats immediatament a la pàgina web municipal i posteriorment al llibret de resums. El termini per al lliurament de textos complets (màxim 35.000 caràcters) acabarà el 30 de setembre següent, data en què les comunicacions passaran als relators triats pel Comitè de cara a la seva presentació conjunta per àrees temàtiques i seran simultàniament objecte de publicació electrònica definitiva a la mateixa pàgina web. És prescriptiva la presència física dels comunicants a la sessió on el seu treball serà exposat pel relator i sotmès a debat.

Amb aquesta primera circular convidem tots els especialistes i investigadors interessats a participar en la trobada i a aportar-hi elements d’anàlisi i reflexió.

Comitè organitzador

Coordinador:
Ramon Grau i Fernández

Vocals:
Joaquim Borràs i Gómez, Arxiu Municipal de Barcelona
Joan Roca i Albert, Museu d’Història de la Ciutat
Xavier Suñol i Ferrer, Institut de Cultura de Barcelona
Xavier Tarraubella i Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat

Secretaria:
Dolça Roca i López

Barcelona, abril de 2008